کهولت تصویر سیاره سرگرمی گردباد سرگرمی

کهولت: تصویر سیاره سرگرمی گردباد سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرح فعالیت دوربین‌های تازه ثبت تخلف در بزرگراه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شرح راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلف جناغی در خروجی بزرگراه‌های پایتخت را تشریح کرد.

شرح فعالیت دوربین‌های تازه ثبت تخلف در بزرگراه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

شرح فعالیت دوربین های تازه ثبت تخلف در بزرگراه های تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شرح راه اندازی دوربین های ثبت تخلف جناغی در خروجی بزرگراه های پایتخت را تشریح کرد.

سردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح آزمایشی دوربین های ثبت تخلف تازه معروف به جناغی در رمپ های خروجی بزرگراه ها گفت: با راه اندازی این دوربین ها معدود رانندگانی که در خروجی های بزرگراه های پایتخت به حقوق سایر رانندگان تجاوز کرده و خارج از صف و مسیر قانونی، اقدام به ورود به رمپ های خروجی بزرگراه ها می کنند، جریمه خواهند شد.

شرح فعالیت دوربین‌های تازه ثبت تخلف در بزرگراه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

رئیس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ با بیان اینکه این تخلف باعث تضییع حقوق سایر شهروندان و اختلال در ترافیک می شود افزود: برخورد هوشمند با این تخلف از سوی پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در دستورکار قرار گرفته شده است است.

مهماندار با بیان اینکه دوربین های ثبت تخلف به صورت آزمایشی در چند خروجی بزرگراه های پایتخت راه اندازی شده است هست، گفت: دوربین های راه اندازی شده است در خروجی های بزرگراه ها این توانایی را دارند که تخلف ورود خودروها به رمپ های خروجی بزرگراهی را تشخیص داده و تخلف خودروهایی که مقررات خط کشی را رعایت نکرده و خارج از خطوط مشخص شده است وارد این معابر شوند و یا از خط ممتد عبور کنند را ثبت می کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شرح راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلف جناغی در خروجی بزرگراه‌های پایتخت را تشریح کرد.

مهماندار با تاکید مجدد بر آزمایشی بودن بهره برداری از این دوربین ها خاطرنشان کرد: این دوربین ها در بعضی معابر بزرگراهی راه اندازی شده است و بعد از اطمینان از عملکرد آن ها در همه بزرگراه های پایتخت راه اندازی خواهند شد.

رئیس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ راجع به مبلغ جریمه این دوربین ها نیز گفت: جریمه عوض کردن خطوط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه، 500 هزار ریال است.

واژه های کلیدی: ایران | اندازی | دوربین | بزرگراه | مهماندار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz